May 29, 2024

Pengenalan

Ini adalah portal bagi Sistem Perpustakaan Berpusat bagi JPPKK (MYPOLYCC). Portal utama akan menggunakan URL https://library.mypolycc.edu.my. Portal ini menyediakan semua sumber pengetahuan untuk Politeknik dan Kolej Komuniti di Malaysia. Daripada portal ini anda boleh mencapai sumber daripada: –

Online Public Access Catalog (OPAC) daripada 141 buah perpustakaan institusi. Sila klik sini untuk mencari sumber daripada perpustakaan-perpustakaan institusi.

Resource Discovery Tool MyPolyCC merupakan satu sistem yang mengintegrasikan semua sumber daripada 141 buah perpustakaan institusi. Kamu boleh mencari sumber daripada perpustakaan-perpustakaan tersebut dengan menggunakan satu pencarian sahaja, ia memudahkan semua. Klik sini  untuk mencapai Resource Discovery Tool MyPolyCC.

EnglishMalay